Nový look Bauer Media Group

Enriching everyday life

Naša nová firemná značka hrdo odráža ďalšiu generáciu skupiny Bauer Media: kreatívnej sily, ktorá oslavuje rozmanitosť, inšpiruje ostatných a obohacuje každodenný život na úplne novej úrovni.

Odráža to, ako meníme naše podnikanie, aby sme maximalizovali príležitosti digitálneho rastu. Medzi ďalšie prvky našej doterajšej transformácie patrí opätovné vymedzenie našich cieľov, poslania, hodnôt a správania a vývoj našich obchodných stratégií a operácií, aby sme boli digitálnejšie zameraní. 

Yvonne Bauer

Majiteľka a generálna riaditeľka

„Náš nový vzhľad stelesňuje silu našich brilantných značiek a podnikov a odráža digitálne smerovanie skupiny Bauer Media Group do budúcnosti.“

Sleduj nás!

Toto je len začiatok... náš nový look bude od tejto chvíle do roku 2025 v našom podnikaní postupne čoraz viditeľnejší.

Poradenstvo a aktíva

Downloads (Logo, hlavné vizuály, symboly)

Downloads

Chceš sa dozvedieť viac?

Kontaktuj nás.

Prečítajte si viac o našej spoločnosti: