Bauer Media Group i ny skepnad

Enriching everyday life

Vårt nya varumärke speglar stolt den nya generationen av Bauer Media: ett kreativt kraftpaket som hyllar mångfald, inspirerar andra och berikar vardagen på en helt ny nivå.

Det är en naturlig återspegling av hur vi omformar vår verksamhet för att utnyttja digitala tillväxtmöjligheter. Hittills har vi bland annat förändrat vårt syfte, uppdrag, värderingar och beteenden samt utvecklat våra affärsstrategier och vår verksamhet till att bli mer digitalt fokuserade.

Yvonne Bauer

Ägare och VD

”Vårt nya utseende uttrycker kraften i våra lysande varumärken och företag och återspeglar den digitalt drivna och framtidsanpassade riktningen som Bauer Media Group har.”

Håll ögonen på oss!

Detta är bara början... vårt nya utseende kommer att bli alltmer framträdande i hela vår verksamhet från och med nu och fram till 2025.

Vägledning och resurser

Downloads (logotyp, visuell identitet, visuellt material)

Downloads

Vill du ha mer information?

Kontakta oss.